تبلیغات
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر

 
نشریه آرمان
نشریه آرمان
بلاک اختصاصی ما
هیئت حضرت علی اکبر (ع) ویژه برادران
هیئت حضرت نرجس خاتون سلام ا.. علیها ویژه خواهران
برنامه های مناسبتی
لینک دوستان
لوگوی ما
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر

کتاب معیارهای یک انتخاب:فصل اول اهمیت انتخابات ریاست جمهوری 


تعیین‌ سرنوشت‌ كشور


ملت‌ باید بدانند: آنچه‌ می‌كارند، درو می‌كنند.

آحاد ملت‌ باید بدانند آنچه‌ بكارند، می‌دروند. بعضی‌ ممكن‌ است‌ در رأی‌گیری‌ شركت‌ نكنند؛ بعد بگویند چرا فلان‌ كار نشد. شما باید شركت‌ می‌كردید و آن‌ كسی‌ را كه‌ فكر می‌كنید می‌تواند این‌ كار را انجام‌ دهد و می‌پسندید، انتخاب‌ می‌كردید تا آن‌طور كه‌ می‌خواهید بشود. نمی‌شود ما در انتخابات‌ شركت‌ نكنیم‌ بعد نتیجة‌ انتخابات‌ احیاناً آن‌طور كه‌ ما می‌پسندیم‌، نشود؛ سپس‌ بگوییم‌ چرا نشد! بله‌ وقتی‌ انسان‌ شركت‌ نكند، همین‌ است‌.

 

 

انتخابات‌ مظهر آزادی‌ ملت‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خود است‌.

انتخابات‌ مظهر حضور مردم‌ و آزادی‌ ملت‌ ایران‌ در انتخاب‌ سرنوشت‌ خود است‌. شما وقتی‌ رئیس‌ جمهور را انتخاب‌ می‌كنید، یعنی‌ تمام‌ سررشته‌های‌ اجرایی‌ كشور را در دست‌ كسی‌ می‌گذارید كه‌ منتخب‌ شما و برخاستة‌ از رأی‌ و ارادة‌ شماست‌. وقتی‌ نمایندگان‌ مجلس‌ را انتخاب‌ می‌كنید، یعنی‌ قانون‌گذاری‌ و همچنین‌ نظارت‌ بر كار اجرایی‌ را به‌ دست‌ كسانی‌ می‌سپرید كه‌ شما آنها را شناخته‌ و انتخاب‌ كرده‌اید.

بنابراین‌، شما هستید كه‌ انتخاب‌ می‌كنید. این‌ كار به‌ معنای‌ قدرت‌ مردم‌ در ادارة‌ امور كشور و در دست‌ داشتن‌ سرنوشت‌ كشور به‌ وسیلة‌ ملت‌ است‌. این‌ چیز كم‌ و كوچكی‌ نیست‌؛ این‌ برای‌ ما همه‌ چیز است‌ و من‌ به‌ شما عرض‌ كنم‌ چیزی‌ كه‌ در این‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌ كشور و ملت‌ ما را در مقابل‌ تهاجم‌ وحشیانة‌ زیاده‌خواهان‌ بین‌المللی‌ حفظ‌ كرد، همین‌ بود كه‌ می‌دیدند ملت‌، صاحب‌ دولت‌ و مجلس‌ و صاحب‌ مسئولان‌ است‌. تا امروز پشتوانة‌ حضور ملی‌ بوده‌ كه‌ همیشه‌ دولت‌های‌ متجاوز و مقتدر جهانی‌ را ترسانده‌ است‌. این‌ حضور، مثل‌ سنگری‌ برای‌ كشور ما محسوب‌ شده‌ است‌. این‌ چیز خیلی‌ مهمی‌ است‌. اگر در كشور ما انتخابات‌ و مردم‌سالاری‌ و حضور مردمی‌ و اراده‌های‌ جوشان‌ شما مردم‌ در وسط‌ صحنه‌ و میدان‌ نمی‌بود، بدانید یك‌ سال‌ هم‌ این‌ انقلاب‌ دوام‌ نمی‌آورد. در مقابل‌ یكی‌ از تهاجم‌های‌ سیاسی‌ و محاصره‌های‌ اقتصادی‌ هم‌ دولت‌ها نمی‌توانستند ایستادگی‌ كنند؛ آن‌ سنگر اصلی‌، شما بودید.

 

 

انتخابات‌ برای‌ رأی‌ اولی‌ها، جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ است.‌

 حضور جوانان‌ در صحنه‌های‌ انتخابات‌ این‌ كشور در طول‌ زمان‌، یك‌ حضور شاد و مؤثر و تعیین‌ كننده‌ بوده‌؛ حالا هم‌ باید همین‌طور باشد. در آیندة‌ نه‌چندان‌ دوری‌ ـ حدود دو سه‌ ماه‌ دیگر ـ ما انتخابات‌ داریم‌. چون‌ ما باید به‌ مسأله‌ای‌ مثل‌ انتخابات‌، به‌ چشم‌ یك‌ عمل‌ صالح‌ و یك‌ كار بزرگ‌ نگاه‌ كند. جناب‌ آقای‌ علی‌اكبری‌ در صحبت‌ خود تعبیر خوبی‌ كردند؛ در واقع‌ انتخابات‌ برای‌ جوانان‌ ما كه‌ برای‌ اول‌ بار وارد این‌ صحنه‌ می‌شوند، جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ است‌. جشن‌ تكلیف‌ عبادی‌ روزی‌ است‌ كه‌ انسان‌ مكلف‌ می‌شود و نماز می‌خواند. جشن‌ تكلیف‌ سیاسی‌ روزی‌ است‌ كه‌ برای‌ اول‌ بار می‌رود نقش‌ خود را برای‌ انتخاب‌ یك‌ فرد، یا به‌ عنوان‌ نمایندة‌ مجلس‌ یا به‌ عنوان‌ نمایندة‌ در شورای‌ شهر یا به‌ عنوان‌ رئیس‌ جمهور ایفا می‌كند. اینها خیلی‌ باارزش‌ است‌.انتخابات‌ مطلوب‌، زمینه‌ساز آبادی‌ كشور و رفع‌ دشمنی‌ است.‌

از همین‌ حالا به‌ فكر روز بیست‌ و هفتم‌ خرداد ـ كه‌ روز انتخابات‌ است‌ ـ باشید و از الان‌ جستجو و تفحص‌ خودتان‌ را آغاز كنید. البته‌ نامزدها هنوز به‌ طور رسمی‌ به‌ ملت‌ معرفی‌ نشده‌اند، ولی‌ در زمان‌ قانونی‌ خود معرفی‌ خواهند شد. هر كس‌ در اقصی‌ نقاط‌ كشور این‌ حق‌ را دارد كه‌ به‌ سهم‌ خود در این‌ انتخابات‌ بزرگ‌ شركت‌كند.

كسی‌ كه‌ در اقصی‌ نقاط‌ این‌ كشور زندگی‌ می‌كند، حق‌ او با كسی‌ كه‌ در مركز كشور زندگی‌ می‌كند، یكی‌ است‌؛ لذا هر كسی‌ حق‌ دارد. از اجتماع‌ این‌ اشخاص‌ و افراد، رأی‌ سهمگین‌ و ارادة‌ مستحكم‌ و عزم‌ راسخ‌ این‌ ملت‌ بروز خواهد كرد و شكل‌ خواهد گرفت‌ و این‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ برای‌ ایجاد زمینة‌ مساعد برای‌ آبادی‌ كشور و برای‌ دفع‌ دشمنان‌ می‌تواند مؤثر باشد.


انتخابات‌ مهم‌ترین‌ وسیله‌ برای‌ اجرایی‌ كردن‌ آرمان‌ها و آرزوهاست‌.

 انتخابات‌ دارد نزدیك‌ می‌شود. مردم‌ باید آگاهانه‌ پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌ بروند و انتخاب‌ كنند. همان‌طور كه‌ عرض‌ كردیم‌، انتخابات‌ جلوة‌ بسیار زیبا و جذاب‌ مشاركت‌ عمومی‌ است‌؛ مؤثرترین‌ وسیله‌ برای‌ این‌ است‌ كه‌ هر فردی‌ بتواند آرمان‌ها و خواست‌ها و مطلوب‌ خود را در قالب‌ اجرایی‌ قرار دهد و آن‌ را به‌ تحقق‌ نزدیك‌ كند. اگر كسی‌ را طبق‌ آرمان‌ها و آرزوهای‌ خودتان‌ انتخاب‌ كردید، این‌ امكان‌ كه‌ آن‌ آرزوها تحقق‌ پیدا كند، به‌ واقعیت‌ نزدیك‌ می‌شود. كسی‌ كه‌ فكر می‌كنید برای‌ تحقق‌ خواست‌ها و آرزوها و گشودن‌ گره‌های‌ مهمی‌ كه‌ برای‌ شما در زندگی‌ مطرح‌ است‌، مناسب‌ و شایسته‌ است‌. وقتی‌ او را انتخاب‌ كردید، در واقع‌ بلندترین‌ قدم‌ را برداشته‌اید؛ برای‌ این‌كه‌ این‌ مشكلات‌ از بین‌ برود، هر خواسته‌ای‌ ـ چه‌ مادی‌ و چه‌ معنوی‌ ـ در این‌ انتخاب‌ و در تعیین‌ مسئول‌ قوة‌ اجرایی‌ می‌تواند تحقق‌ پیدا كند.هر انتخابات‌ مثل‌ نسیمی‌، فضای‌ كشور را معطّر می‌كند.


 امسال‌، سال‌ تجدید انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ است‌؛ این‌ هم‌ مقطع‌ بسیار مهمی‌ است‌. هر انتخاباتی‌ برای‌ ملت‌ ما و فضای‌ عمومی‌ كشور مثل‌ نسیمی‌ است‌ كه‌ فضا را تغییر می‌دهد و معطر می‌كند؛ هوای‌ تازه‌ای‌ در فضای‌ كشور به‌ وجود می‌آورد و امیدهای‌ تازه‌ای‌ در دل‌ها برمی‌انگیزد. صحنة‌ انتخابات‌ ـ بخصوص‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ ـ یكی‌ از جدی‌ترین‌ و پُرشورترین‌ و پُرجاذبه‌ترین‌ صحنه‌های‌ مشاركت‌ عمومی‌ مردم‌ است‌منبع:

http://www.aviny.com/books/meyar/fehrest.aspxطبقه بندی: سیاسی،
یکشنبه 17 آبان 1394 .:. 06:51 .:. admin
درباره وبلاگ


رهبر معظم انقلاب:

"اگر كسى در مقابل جوانان ادّعا كند و بگوید نظام اسلامى ما هیچ عیبى ندارد و همان قالبى را كه اسلام خواسته، ما پیاده مى‌كنیم، گزاف گفته است. به هیچ وجه اینطور نیست ... اما آنچه كه حقیقت است، این است كه ما به عنوان مسلمانانى كه راهمان را شناخته ایم، تصمیم خود را گرفته‌ایم و نیروى خود را براى این راه گذاشته‌ایم؛ با همه وجود در این راه حركت مى‌كنیم و ادامه خواهیم داد."
دیدار با جوانان اصفهان. ۸۰/۸/۱۲

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب