تبلیغات
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر

 
نشریه آرمان
نشریه آرمان
بلاک اختصاصی ما
هیئت حضرت علی اکبر (ع) ویژه برادران
هیئت حضرت نرجس خاتون سلام ا.. علیها ویژه خواهران
برنامه های مناسبتی
لینک دوستان
لوگوی ما
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر

حضور مردمی‌، در افزایش‌ قدرت‌ جهانی‌ رئیس‌ جمهور مؤثر است.‌

 برادران‌ و خواهران‌ عزیز! ملت‌ بزرگ‌ ایران‌! شما امتحان‌های‌ بسیار خوبی‌ را در این‌ دوران‌ طولانی‌ دادید؛ امتحان‌ اتحادتان‌، امتحان‌ آگاهیتان‌، امتحان‌ همراهی‌ و همكاری‌تان‌ با مسئولین‌، امتحان‌ حضورتان‌ در صحنه‌های‌ گوناگون‌، امروز موضوع‌ انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ مطرح‌ است‌. شركت‌ در انتخابات‌ یك‌ وظیفه‌ عمومی‌ برای‌ آحاد ملت‌ ایران‌ است‌. رأی‌ شما به‌ كسی‌ كه‌ توفیق‌ پیدا خواهد كرد از طرف‌ شما منتخب‌ شود، در روحیه‌ او، در عملكرد او، در توانایی‌های‌ او، در حیثیت‌ جهانی‌ او و در قدرت‌ فعالیت‌ او در داخل‌، چقدر اثر می‌گذارد! بدانید كه‌ حضور شما بسیار تعیین‌ كننده‌ است‌. شما كسی‌ را كه‌ تشخیص‌ می‌دهید برای‌ تصدّی‌ بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ كشور و در رأس‌ قوة‌ مجریه‌ كشور مناسب‌ است‌، انتخاب‌ می‌كنید. این‌، همان‌ حضور مردمی‌ است‌ كه‌ هنر بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌ و در این‌ كشور تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌، در طول‌ تاریخ‌ و در طول‌ قرن‌ها سابقه‌ نداشته‌ است‌.

ملت‌ احساس‌ می‌كند كه‌ آینده‌ سرنوشت‌ كشور در دستان‌ اوست‌.

 امروز مسأله‌ انتخابات‌، حقیقتاً یك‌ عرصه‌ امتحان‌ الهی‌ است‌. ببینید امتحان‌های‌ الهی‌ چگونه‌ برای‌ همه‌ هست‌. مگر می‌شود انسان‌ در دوران‌ زندگی‌، با امتحان‌ الهی‌ مواجه‌ نشود؟ عمده‌ این‌ است‌ كه‌ انسان‌ بتواند از امتحان‌ الهی‌ سربلند بیرون‌ بیاید.

آنچه‌ امروز در سطح‌ كشور در زمینة‌ انتخابات‌ جریان‌ دارد، همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ برای‌ ملت‌ ایران‌ و برای‌ سرنوشت‌ این‌ كشور امری‌ لازم‌ و ضروری‌ و مطلوب‌ است‌. شور و شوق‌ انتخابات‌ همه‌ جا را فرا گرفته‌ است‌ و همه‌ احساس‌ می‌كنند كه‌ در این‌ امر بزرگ‌ سهیم‌ و شریكند. ملت‌ احساس‌ می‌كند كه‌ آیندة‌ امور اجرایی‌ كشور در دستان‌ اوست‌؛ زیرا یك‌ نفر را در رأس‌ قوة‌ مجریه‌ می‌فرستد.

آیندة‌ سازندگی‌ كشور، ادارة‌ كشور، روابط‌ كشور، فرهنگ‌ كشور، اقتصاد كشور، مسایل‌ اجتماعی‌، مسایل‌ انسانی‌، همه‌ و همه‌ از همین‌جا آغاز می‌شود. یك‌ دورة‌ دیگر به‌ دنبال‌ دوره‌های‌ گذشته‌ كه‌ بحمدالله با موفقیت‌ همراه‌ بوده‌ است‌ـ در پیش‌ است‌. مردم‌ احساس‌ می‌كنند كه‌ در این‌ قضایا سهیمند. این‌، درست‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ ما آن‌ را از خدای‌ متعال‌ می‌خواستیم‌ و دشمن‌ مایل‌ نبود و در دل‌ از آن‌ ناراحت‌ بود و می‌خواست‌ این‌گونه‌ نباشد.

با حضور در انتخابات‌، همه‌ مسلمانان‌ عالم‌ احساس‌ عزّت‌ می‌كنند.

 امروز جمهوری‌ اسلامی‌، در صحنه‌های‌ سیاسی‌ و بین‌المللی‌ و در عرصة‌ سازندگی‌ كشور و در نمایش‌های‌ سیاسی‌ عظیمی‌ كه‌ این‌ ملت‌ به‌ وجود می‌آورد ـ مثل‌ همین‌ مسأله‌ انتخابات‌ یا بقیه‌ عرصه‌هایی‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ حضور پیدا می‌كنند ـ سربلند است‌. هرگاه‌ یكی‌ از اینها به‌ وجود می‌آید، یكی‌ از نمونه‌های‌ عزت‌ و استقلال‌ هم‌ ظاهر می‌شود.

هر جای‌ عالم‌ مسلمانی‌ زندگی‌ می‌كند، وقتی‌ این‌ خبر را می‌شنود، احساس‌ عزت‌ می‌كند؛ چرا؟ چون‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را متعلق‌ به‌ خودش‌ می‌داند و این‌ به‌ خاطر آن‌ است‌ كه‌ امام‌ بزرگوار طراح‌ و معمار این‌ انقلاب‌ ـ این‌ نظام‌ را بر اساس‌ هدف‌های‌اسلامی‌ به‌ وجود آورد و به‌ آن‌، جنبة‌ فرامرزی‌ و جهانی‌ و بین‌المللی‌ داد.

انتخابات‌، سنگر حفظ‌ كشور است‌.

 حضور شما در پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌، بارزترین‌ مظهر حضور مردمی‌ است‌ و این‌ پشتوانة‌ انقلاب‌ و كشور است‌. كسانی‌ كه‌ با اخبارسر و كار دارند، می‌بینند كه‌ مراكز سیاسی‌ دنیا از گوشه‌ و كنار سر بلند می‌كنند و می‌گویند ما نگران‌ انتخابات‌ ایران‌ هستیم‌ و مسائل‌ انتخابات‌ ایران‌ را پیگیری‌ می‌كنیم‌؛ این‌ به‌ همین‌ خاطر است‌. نگاه‌ می‌كنند تا ببینند آیا مردم‌ در صحنه‌ حضور دارند یا نه‌؛ اگردارند، مثل‌ گذشته‌ نمی‌شود با این‌ نظام‌ كاری‌ كرد. اگر حضور مردم‌ ضعیف‌ شود، آن‌ وقت‌ استنتاج‌ می‌كنند كه‌ بین‌ مردم‌ و نظام‌ فاصله‌ افتاده‌ است‌. در این‌ صورت‌ راه‌ را برای‌ دخالت‌ و سلطه‌ و پنجه‌ انداختن‌ دوبارة‌ بر كشور هموار می‌بینند. از این‌ جهت‌ متوجه‌ انتخاباتند.

پس‌ اهمیت‌ اول‌ انتخابات‌ به‌ خاطر این‌ است‌ كه‌ انتخابات‌ سنگر كشور است‌. حضور مردم‌ در پای‌ صندوق‌های‌ رأی‌، مصون‌ساز سرنوشت‌ ملت‌ و مردم‌ است‌ و دشمن‌ را از تعرض‌ و تجاوز و پُررویی‌ بیشتر بازمی‌دارد.

در این‌ بیست‌ و پنج‌ سال‌، دشمنان‌ ایران‌ برای‌ تسلط‌ بر این‌ كشور راه‌های‌ گوناگونی‌ را پیمودند و همه‌ ناكام‌. یك‌ راه‌ برای‌ آنها باقی‌ ماند است‌ و آن‌ جدا كردن‌ مردم‌ از مسئولان‌ و نظام‌ است‌؛ چشم‌ به‌ این‌ راه‌ دوخته‌اند. همة‌ تلاش‌ها و تبلیغاتی‌ كه‌ می‌كنند و همة‌ حرف‌های‌ زیادی‌ای‌ هم‌ كه‌ می‌زنند، به‌ خاطر همین‌ است‌. می‌خواهند مردم‌ را جدا كنند. انتخابات‌ توی‌ دهن‌ دشمن‌ می‌زند و او را مأیوس‌ می‌كند. احساس‌ می‌كند كه‌ مردم‌ در میدان‌ دفاع‌ از كشور و مرزها مصالح‌ و نظامشان‌، قرص‌ و محكم‌ ایستاده‌اند.

حضور آگاهانه‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌، بیمه‌كننده‌ كشور است‌.

 حضور آگاهانه‌ در انتخابات‌ ریاست‌ جمهوری‌ و انتخاب‌ هوشمندانه‌ از سوی‌ آحاد مردم‌، یك‌ مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور است‌. كشور ما متكی‌ به‌ آرای‌ مردم‌ است‌. علت‌ این‌كه‌ دشمنان‌ ملت‌ و طمع‌ورزان‌ به‌ این‌ آب‌ و خاك‌ نتوانسته‌اند در طول‌ بیست‌ و شش‌ سال‌ گذشته‌ گزندی‌ وارد كنند، حضور و اراده‌ و مشاركت‌ مردم‌ در صحنه‌های‌ مختلف‌ بوده‌ است‌. راهپیمایی‌های‌ شما در بیست‌ و دوم‌ بهمن‌ یا در روز قدس‌ و شركت‌ شما در انتخابات‌های‌ گوناگونِ سال‌های‌ گذشته‌، این‌ كشور را بیمه‌ كرده‌ است‌. مشاركت‌ در سرنوشت‌ كشور علاوه‌ بر این‌كه‌ در اداره‌ و تعیین‌ مدیریت‌ كشور نقش‌ دارد، در خنثی‌ كردن‌ دشمنی‌ دشمنان‌ هم‌ بزرگ‌ترین‌ نقش‌ را ایفامی‌كند.

انتخابات‌ می‌تواند وسیلة‌ مصونیت‌ و نمودار اقتدار باشد.

 انتخابات‌ می‌تواند برای‌ كشور و ملت‌ ما یك‌ وسیلة‌ مصونیت‌ و یك‌ نمودار اقتدار و ملت‌ و نظام‌ اجرایی‌ كشور را در مقابلة‌ با چالش‌های‌ گوناگون‌ جهانی‌، از گذشته‌ مستحكم‌تر كند. انتخابات‌ می‌تواند نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ را جوان‌تر از آنچه‌ هست‌، بكند. انتخابات‌ پُرشور از سوی‌ مردم‌ می‌تواند روز نویی‌ را برای‌ آنها رقم‌ بزند. انتخابات‌، هم‌ در صحنة‌ خارجی‌ و در مقابل‌ چشم‌ بیگانگان‌، هم‌ در صحنة‌ داخلی‌ و هم‌ برای‌ پیشرفت‌ كشور، یكی‌ از مهم‌ترین‌ و اساسی‌ترین‌ رویدادهاست‌.
طبقه بندی: سیاسی،
چهارشنبه 20 آبان 1394 .:. 18:48 .:. admin


http://s3.picofile.com/file/8222200800/panahian02_.m4a.html

چهارشنبه 20 آبان 1394 .:. 18:12 .:. admin
شاید این آخرین نفس باشد که اذن بودن وآمدنش به تو داده شود

شاید این آخرین مسئولیتی باشد که خداوند به توواگذار خواهد کرد.....

مسئولیت کمی بندگی درراهش......

ودر عجبم ازانسانی که گاهافضل ولطف وقدرت خدایش رافراموش میکندوبرای حل مشکلاتش دست

به دامان مخلوق خدایش میشود....

وچه سخت است پروردگارا لحظه ای که  نبودت و غافل بودن ازوجودت با تمام وجود حس میشود، آن 

لحظه ای که جای خالی نبودنت ،قلب رابیقرار تر وچشمان را بارانی ترازهرلحظه ای میکند

اما خداوندا بگذار باشد شوق وصال پس ازهجران وبی سروسامانی

بگذارباشد طعم شیرین سختی کشیدن درتک تک لحظاتی که شاهدش هستی......

بگذار باشد یادی که بعد از طوفان التیام دل میشود

که وجودت بزرگترین سرمایه ی زندگیست

ای غمگسار  علی(ع) بعد از فاطمه (س)، مرهم دل زینب (س) بعد از حسین(ع) و امید  همیشگی 

سیدعلی......

الهی وربی من لی غیرک........


سه شنبه 19 آبان 1394 .:. 20:32 .:. واحد خواهرانطبقه بندی: سیاسی،
دوشنبه 18 آبان 1394 .:. 23:25 .:. admin

حفظ وحدت جلوگیری از اختلافات


و شماها بحمدالله خودتان بیدار هستید و ملت را در آنجا بیدار کنید. به همۀ آنها سفارش کنید که ماها برادر بودیم و هستیم و خواهیم بود و مصلحت شما مصلحت ماست، مصلحت ما مصلحت شماست. ما همۀ قرآن شریف را باید حفظ کنیم. ما همه دین اسلام را باید حفظ کنیم و با وحدت ان شاءاللّه‏، پیروز بشویم. و شما به آنها بگویید که هیچ گونه اختلافی را نگذارند رشد بکند، نگذارند بین مردم یک اختلافی ایجاد بشود؛ برای اینکه این اختلافات همه به ضرر اسلام است و به نفع دشمن؛ به نفع امریکا، به نفع
شوروی.

من از خدای تبارک و تعالی سلامت و سعادت همۀ آقایان را می‏خواهم و از همۀ توقع این معنا را دارم که به حرف مفسدین گوش نکنند و هر کس بخواهد ایجاد اختلاف بکند، بدانید که از خارج یک الهامی گرفته؛ مقصودشان این است که اسلام را از بین ببرند و باز بشود مثل سابق و ما همه در تحت سلطه اجانب باشیم. ان شاءاللّه‏، خداوند همۀ شما را حفظ کند. موفق و مؤید باشید.
دوشنبه 18 آبان 1394 .:. 23:08 .:. admin

شعاری که ما جهانی کردیم


http://bayanbox.ir/download/2726378618354312249/Clip-Panahhian-ShoariKeMaJahaniKardim-128K.mp3


http://bayanmanavi.ir/post/2606
طبقه بندی: سیاسی،
دوشنبه 18 آبان 1394 .:. 20:23 .:. admin

تعداد کل صفحات : 105 :: ... 4 5 6 7 8 9 10 ...

درباره وبلاگ


رهبر معظم انقلاب:

"اگر كسى در مقابل جوانان ادّعا كند و بگوید نظام اسلامى ما هیچ عیبى ندارد و همان قالبى را كه اسلام خواسته، ما پیاده مى‌كنیم، گزاف گفته است. به هیچ وجه اینطور نیست ... اما آنچه كه حقیقت است، این است كه ما به عنوان مسلمانانى كه راهمان را شناخته ایم، تصمیم خود را گرفته‌ایم و نیروى خود را براى این راه گذاشته‌ایم؛ با همه وجود در این راه حركت مى‌كنیم و ادامه خواهیم داد."
دیدار با جوانان اصفهان. ۸۰/۸/۱۲

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب